Definitioner:
Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Frokosthuset A/S afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"Frokosthuset A/S" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Persondatapolitik
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: Navn, adresse, telefonnr. og e-mail adresse.

Vi registrerer og videregiver de oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Frokosthuset A/S og opbevares fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Vi samarbejder herudover med en række virksomheder, som opbevarer og behandler data.
Virksomhederne behandler udelukkende oplysningerne på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på https://frokoshuset.dk er direktør Kenneth Sejr.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem ændret. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. 
Du kan skrive til os på post@frokosthuset.dk.

Produktinformation:
På Frokosthuset A/S oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Frokosthuset A/S via post@frokosthuset.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Frokosthuset A/S er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra Frokosthuset A/S udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Frokosthuset A/S om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Frokosthuset A/S er først indgået, når Frokosthuset A/S ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig.Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart væren afgå fra Frokosthuset A/S , Vælger du at modtagen varen med efterkrav betales beløbet ved modtagelse af varen.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Frokosthuset A/S har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Frokosthuset A/S's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Frokosthuset A/S.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Frokosthuset A/S's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Frokosthuset A/S afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Køber har, frem til 2 døgn før det aftalte leveringstidspunkt, fortrydelsesret på ikke-igangsatte ordrer.

Der er ikke fortrydelsesret på ordrer afgivet til afhentning eller levering samme dag.
Når ordren er modtaget, vil den alt efter afhentnings- / leveringstidspunkt, blive sat i produktion og anses derfor som værende påbegyndt. Alle bestillinger bedes derfor nøje gennemlæses inden afsendelse .

I henhold til § 17 stk. 2 og § 9 stk. 2, er køb af levnedsmidler og andre varer til husholdningens løbende forbrug, som købes offentlige steder, torve og markeder, eller som skal leveres til forbrugeren ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Forbehold for ændringer:
Frokosthuset A/S forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider:
Madvarerne leveres i det tidsrum, kunden oplyste på bestillingstidspunktet.